top of page
dead-sea-g12dd4b6bd_1920.jpg

צוות התוכנית 

מרצים אורחים
sde boker.jpg

מרצים אורחים 

דר' עודד קינן

מנהל החווה החקלאית של משרד החינוך בערבה ומרכז את תחום החינוך במרכז המחקר והפיתוח (מו"פ) מדבר וים המלח

אייל ברטוב

צלם טבע בינלאומי, בימאי סרטים  ופעיל סביבתי

פרופ' איתי הלוי

גיאוכימאי מהמחלקה למדעי כדור-הארץ וכוכבי-הלכת, מכון ויצמן למדע

דר' אבשלום באבד

הידרולוג במרכז המחקר והפיתוח (מו"פ) מדבר וים המלח

פרופ' עודד ברגר טל

אקולוג במכונים לחקר המדבר באוניברסיטת בן-גוריון

דר' רעות ברגר טל

אקולוגית מחוז דרום במשרד להגנת הסביבה

bottom of page