top of page

האגודה הישראלית  לאקולוגיה ולמדעי הסביבה 

האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה (ע"ר) פועלת מאז 1970 לעודד, לפתח ולהפיץ את מדעי הסביבה בישראל ולחזק את מעמד הקהילה המדעית בזירה הציבורית; להגביר את המודעות לסוגיות סביבתיות, לקדם את החינוך הסביבתי בקרב הציבור; ולהביא ידע ותובנות מדעיות רלוונטיות בתחומי איכות הסביבה בפני האמונים על קבלת החלטות סביבתיות. לאתר האגודה >

זווית בחינוך 

זווית בחינוך היא פלטפורמה חינוכית מבית האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה המציעה מערכי שיעור ועזרי למידה למורים בנושאי מדע וסביבה. תכני זווית בחינוך פותחו על ידי מורים ואנשי שטח והם כוללים פעילויות מגוונות (מערכי שיעור, סרטונים, משחקים, חידונים, דפי הפעלה ועוד). נכון להיום, כ-2,000 מורים מבתי ספר בכל רחבי הארץ עושים שימוש בתכני זווית בחינוך, שמוצעים להם ללא עלות. בין מוטבי התכנית מאות אלפי תלמידים בחטיבות הביניים ברחבי הארץ, הנחשפים למערכי השיעור של זווית בחינוך. לאתר זווית בחינוך >

bottom of page